صفحه اصلی / بایگانی برچسب: خریدقطبنما

بایگانی برچسب: خریدقطبنما

قطب نمای شیب سنج سنتو

قطب نما

قطب نما وسیله کوچکی است به اندازه ساعت جیبی و یا کمی بزرگتر و مانند آن دارای صفحه مدرج و عقربه است. صفحه مدرج آن از صفر تا 360 یا 400 گراد و یا 6400میلیم تقسیم بندی می‌شود.

مشاهده بیشتر »